Historikk

Historikk

Neby som handelssenter i gammel tid:

Sentrum i Tønset, Neby, lå på vestsiden av Glåma og var et knutepunkt i Østerdalen, både mot Sverige, Christiania, Nidaros, Gudbrandsdalen og Romsdalen. Når det ble avholdt Mart´n ved Neby samlet det seg folk fra disse byene og omliggende dalfører. Det ble handlet livdyr, korn, kjøtt, fisk og jern. Neby var også sentral ved gruvedriften i Røros og Kvikne.

Den gamle veien gikk sørvest for dagens tettsted i et flatt terreng fram mot Glåma hvor den krysset elva og la grunnlaget for Neby og stedets utvikling. I terrenget hvor veien gikk fram mot Glåma ligger det flere små tjern hvor det finnes et aktivt fugle- og dyreliv. Dette området har fått navnet Tjønnområdet nettopp med bakgrunn i stedets areodering. Elva er ca 100 m bred og ble krysset fra gammelt av enten med båt eller når det var lavt vann, som et vadested.

Den første brua ble sannsynligvis bygd først på 1700 tallet, bru nummer 2 er trolig bygd i 1775 og den tredje i 1843. Den ble revet i 1943. Det står fortsatt igjen synlige rester etter brukarene i elva. Da jernbanen kom til Tynset i 1877 ble denne lagt på den sørøstlige siden av Glomma og noe høyere i terrenget. Med jernbanen fulgte det en utvikling og endring av tettstedene, også for Tynset. Jernbanestasjonen ble lagt 2 – 3 km øst for Neby, og med det knutepunktet Neby hadde vært, ble det en endring i utviklingen av Tynset som handelssenter.

Butikker og skoler ble flyttet øst for elva og Tynset fikk et nytt sentrum. I 1943 ble det bygget ny bru lengre øst for Neby og veien ble lagt om. Den gamle pilegrimsleden til Nidaros gikk over Tynset, også den fulgte den gamle allmannaveien og krysset elva ved Neby. Pilgrimsleden gikk fra Vadstena Kloster i Sverige gjennom Trysil, Rendalen og videre til Nidaros. Rundt på Neby var det også flere gårder, og de eldste er fra 1600 tallet.

Kilde: Tynset Rotarys forprosjekt 2011