Vi har passert 500.000!

Vi har passert 500.000!

22. juni står det 504.770 kroner på konto, og vi har 300 medlemmer.

I skrivende stund har Nebybruas venner mottat over en halv million kroner i gaver og medlemskontingenter, nærmere bestemt 504.770 kroner. Vi har tatt et langt skritt mot en solid egenkapital for bygging av ny bru over Glåma på Neby.

– Det er særlig responsen fra lag og foreninger på Tynset som nå gir store utslag på innsamlingen, sier styreleder i Nebybruas venner, Trond Kletvang. Han er overveldet over all velvilje og giverglede i Tynset-samfunnet, og opplyser at medlemstallet nå nærmer seg 300.

Foreningen er nå i full gang med å sørge for at alle formaliteter rundt bygging av bru er på plass før søknadene til de store potensielle bidragsyterne sendes ut.

– Vi har hatt møte med kommunen, og det er inngått avtale om bruksrett av grunn mellom Tynset kommune og Nebybruas venner. Denne avtalen gir foreninga bruksrett til det arealet som er nødvendig for å sette opp brua. Rammesøknad er også levert til kommunen; denne tar for seg betingelser og ansvarsforhold i forbindelse med oppføring og gjennomføring av prosjektet, sier Kletvang.

Selve bru-prosjektet er i tråd med reguleringsplanen for Neby datert 8. oktober 1991. Fylkesmannen i Hedmark skal ha saken til gjennomsyn, men er kjent med prosjektet fra tidligere korrespondanse på 90-tallet. Nabovarsling er også i sluttfasen.

– Sammen med Tynset turlag har vi hatt stand i Parkveien under Trolldagene, og vi blir også å finne på torget når Sommertoget ruller inn til Tynset. Sti og bru går hånd i hand! I tillegg vil vi være ekstra aktive i nærmiljøet de siste ukene i august i vår streben etter å skaffe så stor egenkapital som mulig før de tyngste søknadene om bidrag sendes, sier Kletvang.

Dugnadsarbeidet med å rydde langs elvekanten er godt i gang, men fikk en bråstopp i vårflommen. Arbeidet tas opp igjen til høsten.

Tusen takk så langt, og god sommer til alle!

På vegne av Nebybruas venner, styreleder Trond Kletvang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × three =