Fanget opp av
Month: desember 2016

Pressen møtte opp på Neby

Pressen møtte opp på Neby

Onsdag 21. desember inviterte interimstyret pressen til Neby for å gjøre det første, symbolske spadetaket for ny gangbru over Glåma. Det ble også informert om hva som har skjedd etter folkemøtet 6. desember og hva som er planene framover. Målet er å få på plass den første millionen i egenkapital så fort som mulig, slik at byggestart er en mulig realitet i 2017. Tynset Rotary har bidratt med 250.000, og det begynner å komme inn flere bidrag. Snøballen har begynt…

Les mer Les mer

Vegen framover

Vegen framover

Siden folkemøtet i Veslesalen har det vært flere møter og uformelle samtaler om mangt og mye innenfor tema bru. Interimstyret er på plass og Trond Kletvang har tatt på seg rollen som koordinator og leder. Det er laget et organisasjonskart som består av grupper for: Teknisk/bygging Hjemmeside og informasjon Dugnad Økonomi lokalt næringsliv Økonomi tilskuddsordninger Koordinering   Første tirsdag på nyåret skal interimstyret ha sitt første ordinære møte. På sakslista står eierskap og selskapsform, gjennomgang av tiltenkte arbeidsoppgaver i de forskjellige…

Les mer Les mer

06.12.16: Vi bygger brua opp igjen!

06.12.16: Vi bygger brua opp igjen!

Vil du være med og bidra? Kontonummer 1822.33.40772.  For å komme i gang i 2017 trengs det 1 million kroner. Folkemøtet 6. desember 2016 viste at det er stort engasjement i Tynset-samfunnet for å reise ei gangbru der gamle Neby bru over elva Glåma en gang sto. Brua ble revet i 1943, men brukarene står fortsatt ute i elva. Det går sju veger og stier mot de gamle brufestene på hver side av elva, og brua var knutepunktet mellom Neby…

Les mer Les mer