Fanget opp av
Month: februar 2017

En måneds utsettelse

En måneds utsettelse

Kommunestyret i Tynset skulle etter planen behandle saken om Neby bru i sitt februarmøte, tirsdag 28. februar. På grunn av stor arbeidsmengde har dessverre ikke administrasjonen rukket å forberede saken på den korte tiden siden folkemøtet i Veslesalen 7. februar. Saken blir derfor lagt fram for kommunestyret i deres mars-møte. Stiftelse av foreningen Nebybruas venner blir dermed flyttet en måned fram i tid, i påvente av kommunestyrets behandling. Interimstyret arbeider imidlertid videre med å få alle formaliteter i orden, slik…

Les mer Les mer

Referat fra åpent møte 7. februar

Referat fra åpent møte 7. februar

Nesten 50 møtte opp i Veslesalen! Oppmøtet vitner om stort og positivt engasjement! Informasjon, diskusjon og valg stod på agendaen, og det sittende interimstyret ble valgt inn som styre i foreningen Nebybruas venner. Foreningen stiftes så snart kommunestyret har behandlet saken om Neby bru i sitt februarmøte. Det sittende interimstyret har fått fullmakt til å stifte foreningen. Trond Kletvang er valgt til leder for styret, og som varamedlemmer kommer Roar Maske, Randi Aas og Bjørn Støholen inn. Les hele referatet her:…

Les mer Les mer