Fanget opp av
Month: oktober 2017

Informasjon til alle!

Informasjon til alle!

I oktoberutgaven av Tynset kommunes informasjonsmagasin får arbeidet med nye Neby bru solid spalteplass. De tre siste sidene er viet planene om den nye gangbrua, ei bru som knytter sammen turstiene på begge sider av Glåma. God lesning!