Bru, reis deg! Prosessen steg for steg.

Bru, reis deg! Prosessen steg for steg.

Vi legger ut bilder som dokumenterer hele prosessen, fra de snøkledte og tomme brukarene til den nye gangbrua er oppe og står. Tynset Foto følger brubygginga og deler sine bilder med oss.

Dagen har kommet! Det er lørdag 16. mai og tid for åpningsseremoni for Neby bru. Ordføreren ankommer vannveien, fulgt av flere båter og kajakker nedover Glåma. Foto: Tynset Foto
Ordføreren blir rodd i en staselig gammel trebåt fra Tynset bru til nye Neby bru, akkompagnert av trekkspillmusikk. Foto: Tynset Foto
Tynsetingene trakk til Neby denne dagen, selv om hele arrangementet ble annonsert som digitalt og strømmet på Nebybruas venner sin Facebookside. Foto: Tynset Foto
Ordfører Merete Myhre Moen er den første som får holde tale for nye Neby bru. Foto: Tynset Foto
Leder i foreningen Nebybruas venner, Trond Kletvang, gir sin hilsen til brua og takker alle som har vært med i prosessen. Foto: Tynset Foto
Folk venter på tur for å komme seg ut på brua. Foto: Tynset Foto
Mange møtte fram for å overvære seremonien, og alle ville prøvegå brua så snart de fikk anledning. Foto: Tynset Foto
Årets 17. mai-tog på Tynset gikk over nyåpnede Neby bru 16. mai! Foto: Tynset Foto
Neby bru speiler seg i Glåma. Nå er det ikke lenge igjen før den kna åpnes for ferdsel! Foto: Tynset Foto
Isen har gått, snekkerne er snart ferdige, og det er satt opp stengsler i begge ender av brua for å hindre folk i å ta den i bruk – den er ikke ferdig sikret ennå. Foto: Tynset Foto
Her er det kontakt! Det er april, og snekkerne har såvidt begynt på arbeidet med å legge dekke. Foto: Tynset Foto
Elementene til brubanen er på plass; nå er det plattformene som først skal få dekke. Foto: Tynset Foto
Neste skritt er å få elementene til brubanen og plattformene rundt tårna til å henge sammen. Foto: Tynset Foto
Ta da! Lørdag 7. mars var alt heiset på plass og de to store heisekranene kunne trekke seg tilbake. Foto: Tynset Foto
Sola bryter gjennom og arbeidet går raskt framover. Foto: Tynset Foto
En ekstra heis ute på isen for å justere elementene på plass. Foto: Tynset Foto
Elementene løftes på plass, en etter en. Foto: Tynset Foto
Monteringen er i gang. Foto: Tynset Foto
To kraner på plass, en på hver side av elva. Helga går med til å heise på plass tårn på brukarene ute i elva og de ferdige bruelementene. Foto: Tynset Foto
Finjusteringer. Foto: Tynset Foto
Ett tårn er på plass; her ser vi over til Neby. Foto: Tynset Foto
Alt er klart før tårn og bruelementer heises på plass. Foto: Tynset Foto
4. mars 2020: Stille før den store jobben med montering med kraner starter. Foto: Tynset Foto
Båltenning langs Vollveien før lysene tennes fredag 1. november. Foto: Tynset foto
Flere enn 100 bru- og stientusiaster ble med på lysfesten 1. november. Foto: Tynset foto
Leder i Foreningen Nebybruas venner, Trond Kletvang, ønsket velkommen til fest! Foto: Tynset foto
Lydhør formsamling. Foto; Tynset foto
Rådmann Erling Strålberg og varaordfører Tone Hagen tar imot hele det splitter nye lysanlegget på vegne av Tynset kommune, Her takker de spesielt Trond Kletvang og Håkon Fiskvik i styringsgruppa for prosjektet. Foto: Tynset foto
Lysene tennes! Tilsammen 2,5 kilometer med gang- og turstier har fått lys, alt bygget på dugnad. Lysene går fra brannstasjonnen ut Vollveien mot brufestet og videre opp Gamle Allmannavei mot Kongsveien. Foto: Tynset foto
Lysfesten er over, lysene er tent. Nå er det ingen som behøver å gå tur i mørket lenger! Foto: Tynset foto
Oktober 2019: Bildet er tatt på Neby sør for brua og nordover mot Tynset-byen. Alt betongarbeid er nå ferdig. Foto: Tynset foto
Oktober 2019: Alt betongarbeidet er ferdig, og her ser vi landkaret på østsida av Glåma samt de to brukarene ute i elva. Neby og Tynsetbygda i bakgrunnen. Foto: Tynset foto
September 2019: Snart står det to pilarer/brukar ute i elva, og støpearbeidene er straks ferdige. Foto: Tynset foto
September 2019: Arbeidslaget har flyttet seg til andre bredden og gjør klar for støping av det andre brukaret. Neby midt imot. Foto: Tynset foto
3. september 2019: Det er mange tynsetinger som finner vegen til Neby når grunnsteinen for Neby bru legges ned. Foto: Tynset foto
3. september 2019: Det er tid for å legge ned grunnsteinen for Neby bru – på Neby. Primus motor Ola Grønn-Hagen og ordfører Merete Myhre Moen står for høytideligheten. Foto: Tynset foto
3. september 2019: Betongen fylles på og støpingen av det første brukaret er et faktum! Dette skjer samtidig som at grunnsteinen legges ned på Neby. Foto: Tynset Foto
August 2019: Forarbeidet til støping av det første brukaret; denne gangen sett fra den andre bredden. Foto: Tynset Foto
August 2019: Forskalingen bygges for støping av den første pilaren/brukaret ute i elva. Foto: Tynest Foto
August 2019 starter gravearbeidet for å lage fester for vaierne til brua, samt brufeste på hver side av elva. Bildet er tatt mor Neby. Foto: Tynset foto, Åsmund Skjøtskift
August 2019. Her graves det for å støpe festeblokk for vaierne som holder brua. Bildet er tatt mot Allmannaveien. Foto: Tynset foto, Åsmund Skjøtskift

30. september 2017: Dugnaden for å lage ny sti langs Glåma fra Tynsetbrua til Neby er over på bare to timer, og tynsetingene har fått 1 kilometer splitter ny sti. Bildet er fra ankomsten til Neby etter å ha gått gjennom skogen.
FOTO: Tynset Foto, Åsmund Skjøtskift

30. september 2017: Dugnaden for å lage ny sti langs Glåma fra Tynsetbrua til Neby er over på bare to timer, og tynsetingene har fått 1 kilometer splitter ny sti. Bildet viser et ifyllisk parti gjennom bjørkeskogen.
FOTO: Tynset Foto, Åsmund Skjøtskift

30. september 2017: Dugnaden for å lage ny sti langs Glåma fra Tynsetbrua til Neby er over på bare to timer, og tynsetingene har fått 1 kilometer splitter ny sti. En helt ny benk ble også satt ned rett ved elvekanten. Et perfekt sted for å sette seg ned og nye elva.
FOTO: Tynset Foto, Åsmund Skjøtskift

30. september 2017: Kaffe på svartkjel og grilla pølser til alle 30 på gapahuken ved Glomtun etter endt stirydding. Dugnadsfolk fra flere foreninger stilte opp, og stien ble ferdig på to timer!
FOTO: Tynset Foto, Åsmund Skjøtskift

30. september 2017: Kaffe på svartkjel og grilla pølser til alle 30 på gapahuken ved Glomtun etter endt stirydding. Tore Stubbe gir dugnadsgjengen status på stifadder-prosjektet.
FOTO: Tynset Foto, Åsmund Skjøtskift

I slutten av mai går Glåma stor av flom, og brukarene står nå under vann.
Foto: Tynset Foto

4. mai 2017: Trond Kletvang (til venstre) og Einar Røe speider over mot Neby under dugnaden for å rydde kratt og skog på Stasjons-sida av elva.
Foto: Tynset Foto

4. mai 2017: Einar Røe med et godt grep om øksa, på tur til dugnad for å rydde kratt og skog.
Foto: Tynset Foto

4. mai 2017: Dugnadsgjengen svinger motorsaga ved elvebredden.
Foto: Tynset Foto

4. mai 2017: Det gjøres plass til både bru-feste og store maskiner, og utsikten mot bygda og Neby kommer fram.
Foto: Tynset Foto

Mars 2017. Snødekte stier i retning Kjærlighetsstien og brukarene over Glåma mot Neby.
Foto: Tynset Foto

April 2017. Isen på Glåma har gått, og de to brukarene etter gamle Neby bru titter fram igjen. Bildet er tatt sør for brua, på Neby.
Foto: Tynset Foto

April 2017. Her kommer den nye gangbrua over Glåma, på samme sted der den gamle brua stod. De to brukarene ute i elva brukes opp igjen. Bildet er tatt fra Neby mot Stasjonssida.
Foto: Tynset Foro

April 2017. Bildet er tatt fra Neby med sentrum og Tynset rådhus i bakgrunnen.
Foto: Tynset Foto

Mars 2017. Både elva og brukarene er dekt av is og snø. Bildet er tatt fra Neby med Tynset sentrum og rådhuset i bakgrunnen.
Foto: Tynset Foto

Mars 2017. Bildet viser hvor den nye brua får brufeste på stasjonssida. På andre sida av elva ligger Neby.
Foto: Tynset Foto