Foreningen Nebybruas venner

Foreningen Nebybruas venner

Foreningen Nebybruas venner ble formelt stiftet i mars 2017. Formålet er å reise kapital og bygge opp en gang- og sykkelbru på de gamle brukarene over Glåma på Neby. Foreningens organisasjonsnummer er:  918 812 563.

Foreningen tar nå over arbeidet etter interimstyret som ble valgt på folkemøtet 6. desember 2016. Leder av styret for Nebybruas venner ble valgt på åpent møte i Tynset kulturhus 7. februar 2017. Styret har ellers konstituert seg selv. Etter årsmøtet 16. mars 2021 ser det sittende styret slik ut:

Leder:  Trond Kletvang, 915 32 858, tkletvang@gmail.com

Nestleder:   Håkon Fiskvik, 901 23 573,  haakon@online.no

Sekretær:   Randi Aas, 913 46 878, raaas.online.no

Kasserer:    Jan Ivar Rekstad, 62 48 15 45, janivar@rextad.com

Styremedlem:   Liv Alfhild Utby, liva.utby@hotmail.com

Varamedlemmer: Bjørn Støholen og Tor Blokkum