Nebybrua tur- og friluftsområde SA

Nebybrua tur- og friluftsområde SA

Dette er en søsterforening til Nebybruas venner som er stiftet for å administrere søknadsprosessen rundt spillemidler. Stiftelsesmøte var mandag 17. desember 2018.

Styret i Nebybrua tur- og friluftsområde SA består av:

  • Styrets leder: Trond Kletvang
  • Styrets nestleder: Håkon Fiskvik
  • Styremedlem: Karin Tørklep Sletten
  • Styremedlem: Jan Ivar Rekstad
  • Styremedlem: Liv Alfhild Utby
  • Varamedlemmer: Bjørn Støholen, Randi Aas, Roas Maske