Per sin særoppgave

Per sin særoppgave

I 1968 skrev Per Waagan fra Neby på Tynset en særoppgave om de tre gamle bruene på Neby. Han har gitt oss lov til å gjengi hele oppgaven her på nettsidene til Nebybruas venner. Trykk på bildet under, som er et bilde av forsida på oppgaven, så kan du lese hva Per skrev i 1968. Oppgaven er skrevet på skrivemaskin og inneholder både tegninger og gamle fotografier.

God fornøyelse – dette er et historisk dokument!