Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Dette er tekniske tegninger av gangbrua slik den er tenkt oppført. Det er sivilingeniør Gaute Mo som har lagd tegningene. Han er utdannet ved NTNU og hadde Vollan bru som hovedoppgave på høyskolen. Han driver nå et eget firma i Spania, og de aller fleste av hans prosjekter er betydelig større enn både brua på Vollan (Kvikne) og den nye gangbrua på Neby. Her kan du finne mer informasjon om han og hans firma: http://dofengineers.com/projects.php?p=15

 

Vollan bru på Kvikne.